Rozwiązania telekomunikacyjne

Działalność biura projektowego obejmuje w szczególności następujące zagadnienia:

  • wykonanie koncepcji projektowych,

  • wykonanie projektów wykonawczych i budowlanych,

  • uzgodnieniami z organami administracji publicznej oraz gestorami sieci      niezbędnymi do realizacji inwestycji,

  • pozyskiwaniem map zasadniczych do celów projektowych, wywiadów branżowych,

  • kosztorysowaniem,

  • nadzorami autorskimi i inwestorskimi,

  • konsultacjami i doradztwem w zakresie realizowanych projektów

Oprócz świadczenia usług projektowych posiadane uprawnienia budowlane do kierowania robotami poszerzają zakres usług o możliwość pełnienia funkcji kierownika robót, a także na wsparcie inwestorów w zakresie nadzoru budowlanego